budget cut–na naman

Kung anuman ang sinasabing makakamit ni Pangulong Aquino sa panukala niyang “public-private enterprises,” walang dahilan para ipalagay na makikinabang dito ang sektor ng edukasyon.

Sa mungkahing pambansang budget pa lamang ngayong taon, madarama na ang magiging pangmatagalang dulot ng programa niyang ito, sa porma ng patuloy na pagbabawas ng pondo para sa mga state universities and colleges (SUCs).

Halimbawa, P1.39 bilyon ang kinaltas sa budget ng Unibersidad ng Pilipinas, mas maliit ng 20.11 porsiyento kaysa noong nakaraang taon. Sa iba pang mga pamantasan, gaya ng Philippine Normal University (mas mababa ng 23.59 %) at University of Southeastern Philippines (20.03%), hindi rin naiiba ang patakaran ni Aquino.

Ani Noynoy sa kanyang mensahe sa Kongreso noong isang buwan, binabawasan ang budget para sa edukasyon upang mahimok ang mga SUCs na lumikha ng sariling pondo, sa pamamagitan ng pakikipagtambal sa pribadong sektor. Sa ganitong paraan daw, hindi na aasa pa ang mga SUCs sa kaban ng bayan.

Salungat ito siyempre sa mismong karakter ng mga SUC at sa tungkulin ng pamahalaan na tustusan ang mga ito. Ayon kay Rep. Raymond Palatino, kinatawan ng partidong Kabataan sa Kongreso, lalo lamang mahihirapang makapag-aral ng kolehiyo ang mas maraming kabataan, dahil tiyak na tataas ang matrikula kung isasapribado ang mga SUC.
.
Hindi man matalino ang ganitong patakaran ng gobyerno, hindi naman na ito bago. Ang pinagkaiba lamang sa nakaraang rehimen ay may mga repormang ipinangako si Aquino. Kung mapatutunayan mang sa tubig lang niya naisulat ang mga pangakong ito, kailangan niyang maghanda ngayon pa lang sa ingay ng tiyak at malakas na protesta.

*galing ang larawan mula sa website ng Anakbayan

Advertisements

8 thoughts on “budget cut–na naman

  1. I would like to share this story about corruption in one of the biggest SUCs in the country. In this way, you will understand why the budget that is supposed to be for the students are not enough. Cutting of budget is NOT the problem here. I think the President is only doing what is right. If you guys want to get the most out of your budget, you need to safeguard it. The problem lies in the administrators of the SUCs NOT in the amount of budget itself. Nothing new will happen if these people will still keep on spending the budget for their own benefit, no matter how big the budget will be. The budget is never inadequate.http://diskorner.blogspot.com/2009/08/living-with-crocs.html

  2. gramsci talks about the fascist reforms in Italy in the 1920s. (can't find the citation in his notebooks at the moment) capital tends to create a two tier system of education. a liberal arts type education for the wealthy that involves training in critical thinking and self-governance and a vocational type education for the not wealthy that involves training in a skilled trade. he did not believe this would lead to a dialectical transcending of class struggle but to a crystallization of elitism.

  3. Anonymous, thank you for sharing the link. However, I'm afraid that, though issues of corruption in SUCs are indeed not entirely unknown, you are mistaken in your belief that the "cutting of budget (sic) is NOT the problem here" and that "the President is only doing what is right."First, corruption in SUCs will hardly be resolved by a budget cut. Transparency checks will. Bureaucratic reforms will. Budget cuts will only make the already dire situation of tertiary education worse, not better. Second, I do not know who you are and which school you're from, of course, but many progressive student groups within SUCs are active in holding school administrations responsible for their spending. What is lacking is a direct initiative from the government to also check on how public funds are expended. Assuming but not conceding that student groups are idle, it is still a gross and cruel error to chastise them for others' mistakes through budget cuts.Finally, the real purpose of budget cuts is not even to curb corruption. Aquino's strategy is to eventually make SUCs more independent of state subsidy. I have explained a little why in my post above.

  4. Parang simbahan lang ang gobyerno, gusto nila ng misinformed, bobo tatanga tangang mga tao. Sa ganong paraan mas nahahawakan nila ang kapangyarihan. RH Bill ipasa na! pro information, pro choice!Budget sa edukasyon, dagdagan, wag bawasan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s